... IS A DESIGNER PASSIONATE ABOUT TECHNOLOGIES AND A NEW ERA OF COMMUNICATION. CURRENTLY BASED IN ICELAND.

... JE DESIGNER S VÁŠNÍ PRO TECHNOLOGIE A NOVOU ÉRU KOMUNIKACE.V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJÍCÍ NA ISLANDU.

Look at me. / Podívej se na mě.
oko